1
1

«Si din mening om oljerikdommen på Norsk Oljemuseum»

Sammen med SixSides så har vi levert utstillingen «Oljen i Økonomien» på Norsk Oljemuseum. Utstillingen tar for seg hvor viktig oljen har vært for Norge.

Back har laget et kunnskapsspill der den besøkende i museet lærer om hva konsekvensen av oljemilliardene har vært og hvor mye det har hatt å si for det norske samfunn.

Deltageren for utdelt ett kort som inneholder en strekkode. Ved å skanne kortet på spørsmålstasjonen så lagres svarene på hver enkelt bruker. Hvis man har svart riktig på alle spørsmålene så vil man komme inn i et rom der den besøkende blir tatt bilde av og får anledning til å komme med en uttalelse om hva Norge skal gjøre med oljepengene i fremtiden. Denne uttalelsen kommer så på en storskjerm i utstillingen.

Back har levert all programmering, skjermdesign og hardware til utstillingen..