1
1

Nordkappmuseet

Nordkappmuseet skal ha ansvar for formidling og forskning knyttet til framveksten av fiskevær i Finnmark, skrei-historie og kystkultur fra 1500- tallet og fram til i dag.

Sammen med SixSides har vi fått jobbe med de digitale løsningene på museet. Hovedinstallasjonen er en interaktiv modell hvor de besøkende kan utforske bosetninger og fiskefelt gjennom ulike tidsepoker.