1
1

På Naturhistorisk Museum i «Norske sal» viser dyreliv fra kyst til høyfjell i dioramaer med norsk natur. Her kan man bl.a. se rovdyr som bjørn, gaupe, ulv og jerv på nært hold.

Da Naturhistorisk Museum ønsket en modernisering av oversikts og innholdsløsingen i 2015 tok de kontakt med Back. Sammen har vi utviklet interaktivt innhold på totalt 33 touchskjermer i utstillingen. Skjermene tilgjengeliggjør informasjon om totalt 160 arter i en løsning som tar høyde for publisering av tekst, bilder, lyd og video.

Back har sammen med museet stått for konseptutvikling, prototyping, design, programmering og oppsett av hardware.