Nobels Fredssenter engasjerte Back i produksjonen av Nansen og jeg – et aktivitetsrom for barn om flyktninger. Back var med i prosessen fra den kreative idémyldringsfasen til og med montering. Deres tekniske kompetanse, kunnskap om brukeropplevelse og gode metoder for informasjonsformidling bidro til å gjøre prosjektet til en suksess. Aktivitetsrommet ble godt besøkt og tilbakemeldingene fra både voksne og barn var gode. Prosjektleder opplevde Back som selvdrevne, proaktive, profesjonelle og opptatte av å levere høy kvalitet.

Jessica Angstreich
Prosjektleder | Project Manager
Nobels Fredssenter