1
1

Krigsutstilling på Vemork

1. mai 2014 åpnet Norsk Industriarbeidermuseum en ny krigsutstilling på Vemork. Utstillingen formidler internasjonal krigshistorie fra et lokalt perspektiv, hvor den besøkende selv må gjøre seg refleksjoner rundt ”Helten” som begrep.

Dramarommet

Utstillingens sentrale opplevelse er plassert i et mørklagt scenerom hvor den besøkende kan gjennom fire symbolgjenstander selv aktivisere historien fra de fire mest kjente sabotasjeaksjonene mot tungtvannsproduksjonen på Vemork. Gjennom projeksjoner på «bobbynet», lyssetting av objekter, dokumentarklipp og lydkulisser oppleves de dramatiske historiene fra krigsårene.

«Heltegalleri» og «Krigsårene i Tinn»

I tillegg til ulike lydkulisser og videoavviklinger har Back også levert installasjonene «Heltegalleri» og «Krigsårene i Tinn». Dette er interaktive installasjoner som lar de besøkende fordype seg i de historiske hendelsene.

Realitet

I siste sone forlater man hendelsene fra 2. verdenskrig. Gjennom aktiv deltagelse i spillet ”Realitet” får man et innblikk i noen av verdenssamfunnets pågående konflikter og krigshandlinger. Spilleren blir oppfordret til å gi støtte til én av to motparter og argumentere for egne standpunkt. Publikum gis også muligheten til å påvirke spillets meningsmåling. Våre egne oppfatninger av hvem som er helter og hvem som har påvirkningsmakt blir utfordret, og kanskje skifter man selv holdninger i løpet av opplevelsen.