Fin City

Den interaktive sjømatbyen

I den en virtuelle sjømatbyen Fin City skal barn og unge lære om havbruk. Det er fokus både på verdikjeden fra produksjon til eksport, verdiskapningen næringen står for og næringens betydning i fremtiden. Utstillingen er rettet mot ungdom og bruker spill som viktigste virkemiddel.

De besøkende blir selv innbyggere, og dukker opp i byen for å få ulike utfordringer. I løpet av spillet skal de besøkende blant annet velge stamfisk, befrukte rogn, overvåke fisken i settefiskanlegget, velge plassering av merder, finne riktig for, sortere og pakke fisk til ulike produkter og selge disse til markeder i hele verden. Den som får høyest poengsum får krone på hodet i bildet med alle innbyggerne.

For de som ikke vil spille er det både informativt og underholdende å se seg rundt i Fin City.

Back har utviklet konseptet, spillene og løsningen i samarbeid med SixSides, Fiskerimuseet og Lerøy. Back har også programmert løsningen og levert hardware. Stir har gjort 3D animasjon.

Utstillingen eies av Lerøy og er utviklet i samarbeid med Norges Fiskerimuseum.

 
 
 
 
 
1
1