1
1

«Energi – problemet eller løsningen»

En utstilling på Norsk Oljemuseum som tar for seg de viktigste dilemmaene vi i dag står overfor i energi- og klimapolitikken: Klima eller olje? Klima eller naturvern? Klima eller velstand?

I denne utstillingen har Back levert seks interaktive fordypningsskjermer med software og design.

Vi har også levert teknologi og programmering rundt visualisering av verdens befolkning og verdens samlede CO2 utslipp, samt sensor, design og programmering av interaktive ”porter” hvor de besøkende tar stilling til: ”Det kan fort gå galt” eller ”Det kan fort gå godt”. Utstillingen er levert av SixSides.