La den besøkende ta vare på sine opplevelser, dele de på sosiale medier og sette spor i din utstilling

Tilpasset besøksopplevelse

Ved å identifisere besøkende så kan innholdet tilpasses målgruppen. Dette kan gjøres på språk, alder, skolebesøk osv.

Statistikk

Få oversikt over hvilke installasjoner som er mest populære og når på dagen det er høyest aktivitet.

Del opplevelsene

Besøkende kan dele opplevelser og innhold som de har skapt i utstillingen på sosiale medier. Nå flere gjennom deling på Facebook og Twitter.

Kontrollpanel

Backtrack kan automatisere oppstart og nedstenging av datamaskiner og projektorer i din utstilling. Du kan få full oversikt over status på dine installasjoner fra en smartmobil eller tablet.

La besøket vare lenger

Besøkende kan også gjenoppleve det de skapte i din utstilling ved å besøke en webside etter besøket. I forbindelse med skolebesøk vil man kunne knytte opplevelser til læring og fordypning i klasserom.

API

Et dokumentert åpent grensesnitt for programvare som muliggjør at alle installasjoner kan «snakke sammen». Et åpent grensesnitt muliggjør fritt leverandørvalg i din utstilling.

Hva er Backtrack?

BACKTRACK er fremtidens administrasjonsløsning for besøkssenter hvor de besøkende selv skaper innhold gjennom aktiviteter i utstillingen.

Løsningen lagrer innholdet enten det dreier seg om bilder, video, lyd, resultater eller annen informasjon skapt av den besøkende på en sikker måte.

RFID i ustilling

Hvorfor ta i bruk Backtrack?

BACKTRACK skal ta vare på de gode opplevelsene og bidra til å skape nysgjerrighet i etterkant av besøket. Systemet håndterer dette ved at den besøkende identifiserer seg med e-post som igjen knyttes til et besøkskort.

Graden av identifisering kan tilpasses ut fra formålet. I de fleste tilfeller vil det være nok å registere seg med e-post, men i noen tilfeller kan det kanskje være nyttig å oppgi språk, alder, klassetrinn osv. for en mer tilpasset besøksopplevelse

Gjør utstillingen personlig

Velg lisens

Vi har delt opp systemet i forskjellige lisenser slik at du trenger bare kjøpe de tjenestene du har behov for. Man kan velge mellom en lisens per år eller en ubegrenset lisens.

Full

Funksjoner

  • Kontrollpanel
  • Personlig opplevelse
  • API
  • Statistikk
  • Deling av innhold på sosiale medier og personlig web for besøkende

NB. For kunder som ønsker å finansiere på driftsbudsjett så kan vi tilby en årlig lisens

Medium

Funksjoner

  • Kontrollpanel
  • Personlig opplevelse
  • API
  • Statistikk

Liten

Funksjoner

  • Kontrollpanel
Backtrack Backtrack

Personlige interaktive installasjoner! Få besøksstatistikk fra utstillingen. Backtrack håndterer RFID-identifikasjon i utstillinger og er en «ut av boksen» løsning for deling av innhold skapt av besøkende på web og sosiale medier
Send e-post til post@back.no

eller ring +47 41 12 13 14 for mer informasjon.