Om Back AS

Back er et selskap som ble stiftet i 2008 med mål om å lage spennende og driftssikre interaktive løsninger for museum, besøkssenter og offentlig rom. Vår brede og tverrfaglige kompetanse gjør at vi kan levere løsninger som formidler kundens historier ved hjelp av alle typer medier. Vi er opptatt av at våre løsninger har en sanselig og taktil dimensjon og ikke kun eksisterer på skjerm.
Back jobber med alle faser av prosjekt og gjennomfører fra idé til ferdig løsning. Vi har alltid fokus på at løsningene våre skal ha høy kvalitet, god brukeropplevelse, samt ha høy driftssikkerhet.