was successfully added to your cart.

Handlekurv

Digitalisering av gammel telefon

Haugesenteret i Ulvik ønsket en telefon der man kunne ringe opp Olav H. Hauge for å få lest opp et dikt. Mange løsninger ble vurdert, men vi fant fort ut at vi ønsket at telefonen skulle fremstå som så ekte som mulig. Vi fikk tak i en telefon og begynte å måle signaler.

Vi fant fort ut at det var mulig å lese pulsene fra skiva, samt å lese av om røret lå på eller ikke. Når all elektronikken var på plass så skrev vi et lite program som spilte lyder når man ringte et nummer. Vi håndterer også feil nummer, summetone og at telefonsamtalen avsluttes når dikt er ferdiglest.

Løsningen er slik at man ringer samme nummer hver gang, men hver gang så får man lest opp et nytt dikt. Det hadde ikke vært noe problem å utvide funksjonalitet til å ha mange telefonnummer.

telefon

Vi tror at slik digitalisering av gamle gjenstander gir en overraskende og morsom interaksjon med publikum i utstillinger. Tilbakemeldingene på telefonen har vært veldig bra og vi håper å få mulighet til å gjøre flere slike for andre museum.