was successfully added to your cart.

Handlekurv

La besøksopplevelsen vare

By 11/03/2014Uncategorized

Ved å la de besøkende skape noe selv under sitt besøk gir man besøkende muligheten til å delta og påvirke i selve formidlingen. Lar man de besøkende få tilgang til det de skaper hjemmefra eller i et klasserom etter besøket vil man tydeligere kunne relatere fordypningsmateriale og læring opp mot besøksopplevelsen.

En stor gevinst ved at besøkende tar med seg noe fra besøket er at de da kan dele sin opplevelse med andre. Hvis de besøkende skaper et bilde, film eller lydklipp som kan deles på sosiale medier eller på tradisjonell e-post så vil dette gi markedsføring for utstillingen.

Produktet Backtrack er utviklet for at besøkende skal kunne ta med seg opplevelsen hjem, få tilgang til fordypningsinformasjon om emnet og dele opplevelsen på sosiale medier.

Les mer om Backtrack