1
1

01.06.15 åpnet Norges Fiskerimuseum opp igjen etter en totalrenovering.
I utstillingen har Back levert scenografiske projeksjoner, fordypningsstasjoner, spill og aktiviteter. Vi har også stått ansvarlig for teknisk infrastruktur og konseptutvikling rundt digitale løsninger.

Følg fisken

I utstillingen «Ressurser til låns» på Norges Fiskerimuseum finner du installasjonen «Følg Fisken». Her følger du utviklingen i fiskeriene frem til moderne tid, og ser på fiskeriforvaltning i lys av politikk, teknologi og forskning. Back AS har levert digitalt konsept, design, programmering og hardware-løsning.Prosjektet er levert av Sixsides AS og animasjoner utviklet av STIR


«Selfish»

I utstillingen “Verden under vann” kan du designe din egen fisk. Ta bilde av deg selv og velg mellom ulike farger og fiskearter. Resultatet presenteres i resepsjonen sammen med alle andre “Selfish”.

Fordypningsstasjoner

Gjennom fordypningsstajoner plassert ut i ulike soner i museet kan besøkende dykke inn i dybden av museets historier. Installasjonene håndterer store mengder informasjon. Det er lagt opp til fire språk slik at innholdet blir tilgjengelig for et stort spekter av de besøkende. Løsningen håndterer tekst, bilder, lyd og video.

Scenografiske projeksjoner

I “Verden under vann” har vi levert en omsluttende scenografisk projeksjonsløsning, hvor den besøkende skal få følelsen av å være under vann. Back har levert  den audio-visuelle løsningen sammen med motion-design.