All Posts By

admin

La besøksopplevelsen vare

By | Uncategorized

Ved å la de besøkende skape noe selv under sitt besøk gir man besøkende muligheten til å delta og påvirke i selve formidlingen. Lar man de besøkende få tilgang til det de skaper hjemmefra eller i et klasserom etter besøket vil man tydeligere kunne relatere fordypningsmateriale og læring opp mot besøksopplevelsen.

Read More

Når besøksopplevelsen er tilpasset deg

By | Uncategorized

Ved bruk av identifisering under et besøk på museum eller opplevelsessenter får man muligheten til å skape en tilpasset besøksopplevelse. Dette betyr f.eks. at mor og datter vil få informasjon som er tilpasset deres aldersgruppe. Installasjonene kan også få muligheten til å «huske» hva du har gjort på andre installasjoner som språkvalg eller andre preferanser du måtte ha. Installasjonene vil med andre ord «kjenne deg igjen» og «vite» litt om deg slik at de kan gi deg en bedre opplevelse.

Read More

Starter du fortsatt installasjoner manuelt?

By | Uncategorized

Installasjoner i opplevelsessentere består i dag av datamaskiner og projektorer. Noen ganger kan en maskin stoppe opp, en projektor kan være avskrudd. Det kan være feil på nettverk etc. Vi har lyttet til kundene våre og utviklet et system som skal dekke de behovene som vi ser flere museum og besøkssentere har. Vårt produkt Backtrack kan f.eks. automatisere oppstart og nedstenging av datamaskiner og projektorer slik at du kan benytte tiden til mer fornuftige ting. Read More